Přejít na titulní stránku

Úvod

Strana 1/5 >>

Doplněk k našemu občasníku

Referendum k otázce budoucnosti domu kultury se uskuteční v sobotu 1. května od 8,00 do 20,00. Hlasování proběhne v tradičních volebních místnostech, kde hlasující obdrží též hlasovací lístek. Svoji totožnost a trvalý pobyt v Letohradě prokáže osobním dokladem (občanský průkaz, pas). Prosíme, abyste svůj názor vyjádřit přišli, je to důležité! Náš občasník, který jste v těchto dnech nalezli ve svých schránkách, byl vytisknut už v prosinci, proto jsme ještě některé záležitosti aktualizovali ve vloženém dvojlistu. Je to náš jediný materiál k otázce Domu kultury, nechtěli jsme vás zatěžovat. Rádi bychom, aby se brzy stavělo a kultura v Letohradě do dvou let zase sloužila. K tomu důstojné prostory pro Základní uměleckou školu a zámek pro knihovnu a pěknou expozici zámeckých sbírek. Děkujeme všem, kteří svojí účastí u referenda prokáží, že jim život v Letohradě není lhostejný.

Občasník duben 2021

Vážení spoluobčané,cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informace od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Do schránek domácností jsou v těchto dnech distribuovány i naše občasníky,kde přinášíme podrobné informace k otázce budoucnosti domu kultury.

Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme za vyjádřenou důvěru a možnost pro Letohrad pracovat dál. Získali jsme 12 mandátů SPL a 2 mandáty NPL. Vaší podpory si velmi vážíme!

Občasník září 2018

Vážení spoluobčané,přichází vám do schránek další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle představujeme kandinátku Sdružení pro Letohradsko a Nezávislí pro Letohradsko se společným volebním programem, obsahující tradičně konkrétní plán vycházející z aktuálních potřeb města.

Letohrad - dobrá adresa!

Představujeme investiční priority pro období do roku 2022, u nichž vycházíme zejména z výsledků veřejné ankety uskutečněné radnicí v říjnu 2016 mezi občany města, do níž se svými odpověďmi aktivně zapojilo 2 021 občanů Letohradu.

O domu kultury rozhodlo zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je za námi, po 14 letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury bylo konečně rozhodnuto. Ve středu 12. září zasedalo v tomto volebním období naposledy zastupitelstvo. Řešilo velké investiční záležitosti. Schválilo financování rekonstrukce velkého 50 m plaveckého bazénu, která by mohla začít již letos v říjnu, celkové náklady činí 25 mil. Kč bez DPH, z toho je více jak polovina za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat.

Kandidátka č.1 - SPL

Letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se jako Sdružení pro Letohradsko (SPL), z toho 8 let společně s Nezávislými pro Letohradsko (NPL), snažíme posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne. Stane se, tak jako v běžném životě, že se něco podaří naplnit zcela, něco třeba jen částečně. Ne jinak tomu je v životě města. Na dobré si zvykáme lehce a na předchozí neutěšený stav se lehčeji zapomíná. Naopak tomu je, když se třeba nějaká záležitost nepodaří až tak, jak bychom si přáli. Ovšem s klidným svědomím mohu konstatovat, že těch pozitivních věcí je naprostá většina.

Kandidátka č.4 - NPL

Čtyřleté volební období se pomalu chýlí ke konci a v pátek 5. a v sobotu 6. října nás opět čekají volby do městského zastupitelstva. Naše volební uskupení Nezávislí pro Letohradsko se rozhodlo, že bude znovu usilovat o Vaši přízeň, o Vaše voličské hlasy. Pracovat pro veřejné blaho je práce zajímavá a bohulibá, někdy však také dosti náročná, neboť, jak sami jistě víte, nikdy se nedokážete zavděčit všem lidem, co člověk, to jiný názor. Přesto však chceme pokračovat v započaté práci a společně se Sdružením pro Letohradsko usilovat o to, aby se naše město i nadále zdárně rozvíjelo. Přestože jsme pro letošní volby maličko obměnili naši kandidátní listinu, stavíme znovu na ochotných a spolehlivých lidech, kteří jsou připraveni pracovat pro Vás všechny.

SPL a NPL - jediné nazávislé kandidátky

Jako jediní jsme, tak jako před každými komunálními volbami, sbírali podpisy od spoluobčanů pod petiční archy pro možnost kandidovat, jako jediní jsme sdružení nezávislých kandidátů a nezastřešujeme se žádnou politickou stranou. Možná si kladete otázku proč předkládáme vlastně 2 kandidátky se společným volebním programem. Není to nic nového, takhle transparentně se společně ucházíme o přízeň již ve třetích komunálních volbách.

Občasník červenec 2018

Vážení spoluobčané,tak jak tomu v rámci dřívějšího slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, přichází vám další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle předkládáme průběžné informace o plnění volebního programu a celou řadu dalších informací.

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala