Přejít na titulní stránku

Úvod

Strana 1/5 >>

Poděkování

Vážení spoluobčané, upřímně Vám všem ještě jednou děkujeme. Děkujeme za významnou podporu, za důvěru pro 11 zastupitelů za Sdružení pro Letohradsko a 3 zastupitele z řad Nezávislí pro Letohradsko. Je to veliký úspěch i závazek na další čtyři roky. Máme jasno, jak bude vypadat vedení města.

Občasník - volební speciál

Nastal čas hodnotit, co všechno se nám podařilo a co ne. Když vezmete do ruky volební program, který jsme vám před čtyřmi lety nabízeli, zjistíte, že jeho velká část je opravdu splněna, některé věci jsou v běhu, případně se plánují. Věnujte prosím pozornost shrnutí naší práce uplynulého volebního období a programu na období následující, které Vám přinášíme v našem občasníku...

Občasník červen 2022

Vážení spoluobčané,tak jako každé 4 roky, předkládáme našim spoluobčanům porovnání vyřčeného před minulými volbami s aktuální skutečností. Je to ten nejférovější způsob, jak zhodnotit, co se povedlo a kde je naopak potřeba zvýšit úsilí. Tohle volební období nebylo normální, dva roky života s pandemií a válka na Ukrajině s příchozími uprchlíky ženami a dětmi. To byly výzvy nad rámec všeho obvyklého, které nás zasáhly. Snad jsme obstáli... Více se dočtete v červnovém čísle našeho občasníku.

Doplněk k našemu občasníku

Referendum k otázce budoucnosti domu kultury se uskuteční v sobotu 1. května od 8,00 do 20,00. Hlasování proběhne v tradičních volebních místnostech, kde hlasující obdrží též hlasovací lístek. Svoji totožnost a trvalý pobyt v Letohradě prokáže osobním dokladem (občanský průkaz, pas). Prosíme, abyste svůj názor vyjádřit přišli, je to důležité! Náš občasník, který jste v těchto dnech nalezli ve svých schránkách, byl vytisknut už v prosinci, proto jsme ještě některé záležitosti aktualizovali ve vloženém dvojlistu. Je to náš jediný materiál k otázce Domu kultury, nechtěli jsme vás zatěžovat. Rádi bychom, aby se brzy stavělo a kultura v Letohradě do dvou let zase sloužila. K tomu důstojné prostory pro Základní uměleckou školu a zámek pro knihovnu a pěknou expozici zámeckých sbírek. Děkujeme všem, kteří svojí účastí u referenda prokáží, že jim život v Letohradě není lhostejný.

Občasník duben 2021

Vážení spoluobčané,cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informace od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Do schránek domácností jsou v těchto dnech distribuovány i naše občasníky,kde přinášíme podrobné informace k otázce budoucnosti domu kultury.

Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme za vyjádřenou důvěru a možnost pro Letohrad pracovat dál. Získali jsme 12 mandátů SPL a 2 mandáty NPL. Vaší podpory si velmi vážíme!

Občasník září 2018

Vážení spoluobčané,přichází vám do schránek další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle představujeme kandinátku Sdružení pro Letohradsko a Nezávislí pro Letohradsko se společným volebním programem, obsahující tradičně konkrétní plán vycházející z aktuálních potřeb města.

Letohrad - dobrá adresa!

Představujeme investiční priority pro období do roku 2022, u nichž vycházíme zejména z výsledků veřejné ankety uskutečněné radnicí v říjnu 2016 mezi občany města, do níž se svými odpověďmi aktivně zapojilo 2 021 občanů Letohradu.

O domu kultury rozhodlo zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je za námi, po 14 letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury bylo konečně rozhodnuto. Ve středu 12. září zasedalo v tomto volebním období naposledy zastupitelstvo. Řešilo velké investiční záležitosti. Schválilo financování rekonstrukce velkého 50 m plaveckého bazénu, která by mohla začít již letos v říjnu, celkové náklady činí 25 mil. Kč bez DPH, z toho je více jak polovina za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat.

Občasník červenec 2018

Vážení spoluobčané,tak jak tomu v rámci dřívějšího slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, přichází vám další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle předkládáme průběžné informace o plnění volebního programu a celou řadu dalších informací.

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Letí to jako voda. Asi by mě v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, nenapadlo, že i v roce 2022 vás budu znovu oslovovat a po páté žádat o důvěru jak mé osobě, tak našemu uskupení kandidátů za Sdružení pro Letohradsko. Důvěru, které jsme si po celých 16 let upřímně vážili a snažili se ji nezklamat. Možná ne úplně vždy se vše zcela podařilo. Ale jak se říká „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.  Ale vězte, že jsme každý den, a často to nebyly úplně snadné dny, mysleli na prospěch Letohradu a chtěli pro jeho občany jen to nejlepší.

To jsme připraveni činit i následující 4 roky, pokud nám dáte důvěru. Jsou započaté velmi důležité projekty, u nichž je potřebné dohlédnout na jejich úspěšnou realizaci. Především Dům kultury, školka Taušlova, pozemky pro bydlení, náměstí, tělocvična v Ústecké ulici a řada dalších. Jak jsme zvládli plnit volební program, bylo zveřejněno koncem června v našem Občasníku. Drtivá většina avizovaného se podařila uskutečnit a za to jsem upřímně rád.

Bezpochyby hodně z vás při vědomí, když souběžně kandiduji do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, přemýšlí, zda se Senát a starostování dá zvládat tak, aby práce pro město neutrpěla.  Již nyní je mnoho starostů v Senátu (například starostové měst Moravský Krumlov, Mladá Boleslav, Vejprnice, Chrastava a další) a ve svých městech dokazují, že to lze. Každopádně vždy, pokud bych se stal z vůle voličů i senátorem, by minimálně v době plnění senátorských povinností byl na radnici přítomen místostarosta. To proto, aby občan při řešení svých problémů mohl jednat přímo se zástupcem samosprávy. Chtěl bych Vás proto velmi požádat o podporu jak našeho celého uskupení v komunálních volbách, tak i moji osobní v obou kolech voleb senátních. Senátor z Letohradu by městu i regionu mohl a hlavně měl být ku prospěchu. Bylo by dobře, aby byl z naší oblasti, tedy z Podorlicka.

Upřímně děkuji všem kolegům ze samosprávy a městského úřadu, kteří pracovali na vylepšování podmínek života v našem krásném městě. Pro mě je to práce, která mne zcela naplňuje. Končící volební období bylo jiné, poznamenané pandemií a válkou na Ukrajině. Snad jsme v Letohradě svým přístupem k těmto problémům obstáli i jako samospráva. Děkuji všem aktivním členům ve spolcích v Letohradě, kteří svým přístupem pomáhají dělat Letohrad tak činorodým, jakým je. Nesmírně si jejich nezištné práce vážím.

Neztratil-li jsem za ty roky mého působení Vaši důvěru a usoudíte-li, že pozitiva převládají, budu si nesmírně vážit Vaší další podpory v komunálních i senátních volbách. Abychom mohli naplnit vyřčené cíle, prosím o podporu celé kandidátky Sdružení pro Letohradsko. Starosta, byť třeba se silným mandátem, ale bez široké podpory svého týmu v zastupitelstvu, nedokáže téměř nic. Proto vás prosím o jediný křížek u názvu našeho volebního uskupení. Letohradu se dařilo věci úspěšně realizovat, protože jsme takový silný mandát od vás měli. Prosím, volte jistotu, ať se podaří dokončit započaté. Ze zkušeností víte, že se snažíme proměňovat naše město tak, aby bylo k občanům přívětivé. Učiníme vše pro to, abychom Vás ani po další 4 roky nezklamali. Uspěju-li též ve volbách senátních, z Letohradu neuteču!

Moc si přeji, aby Letohrad byl vždy městem, ve kterém žijí spokojení občané. Ať se daří celému krásnému regionu Podorlicka!


S úctou, Petr Fiala