Přejít na titulní stránku

K předvolebním dezinformacím

Překvapilo nás tvrzení na plakátech od místní ODS, kandidující pod názvem Společně. To, že pravicová strana se chytá levicových témat pro získání voličů nerozporujeme, ale jejich tvrzení o zabránění plánovaného dluhu až 300 milionů Kč nás překvapuje a mrzí.

Jak k takovému číslu vůbec mohl někdo dojít? Kdo takové zadlužení plánuje? Copak nevědí z materiálů finančního výboru, kde měli své členy, že bezpečná hranice zadlužení města Letohrad je 200 mil. Kč? A že byl schválen úvěrový rámec 150 mil. Kč (i hlasy ODS a KDU-ČSL, hlasy 19 z 19 přítomných zastupitelů!). Tedy nikdy (ani při rekonstrukci objektu Domu kultury, který v žádné z variant nebude možné investovat pouze z běžného rozpočtu daného roku) zadlužení nepřekročí 150 milionů Kč, tedy polovinu toho, co na plakátech ODS uvádí? Buď nedávají pozor, nebo nejsou znalí, nebo snad Vás chtějí znejistět? Ať to je tak či onak, každopádně je to informace neseriózní nejen vůči nám, ale zejména vůči Vám!

I před čtyřmi lety jsme před volbami od stejných lidí slyšeli o údajně z naší strany neserió- zní přípravě nové lokality pro bydlení Nad Bažantnicí. Podívejme se dnes, jak se tam živě staví, budou tam žít stovky lidí. Tak jako jsme se při přípravě výstavby Nad Bažantnicí řídili odbornými podklady a rozpočty, stejně tak zodpovědně postupujeme v přípravách        rekonstrukce Domu kultury. Nestavíme na domněnkách. Dvanáct let se snažíme budovat nové věci ve městě a při tom stále posloucháme různé katastrofické scénáře od našich oponentů. Realitu můžete posoudit nejlépe sami.

Protože se určitě objeví ještě další zavádějící zprávy z různých stran či uskupení, naše stanoviska naleznete v našich médiích:

Facebook: Sdružení pro Letohradsko
Web: www.letohradsko.cz
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala