Přejít na titulní stránku

Historie SPL

Sdružení pro Letohradsko vzniklo dne 17.5.2002 registrací svých stanov u Ministerstva vnitra ČR. Dne 4.6.2002 se uskutečnila první řádná valná hromada za účasti téměř padesáti členů - občanů Letohradu. Členy sdružení spojila myšlenka potřebných změn v Letohradu a hlavně pomoci potřebám občanů. Sdružení pro Letohradsko není politickou stranou, ani politickým hnutím, ale sdružením občanů, kteří mají zájem o dobrou perspektivu Letohradska. Sdružení pro Letohradsko chce nejen podporovat dobré věci v Letohradě, ale dokazovat svůj smysl konkrétními činy.

Od svého vzniku sdružení vydává občasník, kterým se snaží informovat občany  o aktuálním dění v Letohradě.
 

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala