Přejít na titulní stránku

Zdravotnictví není popelkou...

Máme radost, že i v době zdravotnických reforem se v uplynulých letech městu podařilo vybojovat pěti milionovou dotaci od Ministerstva zdravotnictví na rekonstrukci našeho zdravotního střediska, které bylo díky ní zatepleno, byla zrekonstuována střecha, osazena nová okna či zateplena fasáda. Dále byl do střediska jako topné médium zaveden plyn (místo akumulaček) a došlo i k částečně rekonstrukci čekáren.

V roce 2013 byl vybudován nový výtah, do kterého se vejde i elektrický invalidní vozík. V roce letošním byly rekonstruovány záchody pro veřejnost ve II.NP a vybudován chybějící záchod pro imobilni, ve většině střediska bylo položeno také nové linoleum. Instalován je i nový navigační systém po budově. Na tato zlepšení byl částečně také využit dar od společnosti OEZ.

A že má zájem o to, jak zdravotní středisko vypadá, i veřejnost? Jednak v roce 2012 občané v anketě upozorňovali právě a stav záchodů, ale také jeden z ročníků akce "Běháme pro" byl věnován právě nákupu vozíku pro tělesně postižené na místní zdravotní středisko. Je tak potřeba si jej vážit zejména z morálního hlediska a ocenit „dobré srdce“ všech, kteří na něj v rámci této akce přispěli. Nad jeho materiálním přínosem převažuje bezpochyby lidské hledisko, že jsou lidé stále ochotni a schopni přispět na dobrou věc. Pevně věříme, že se stále budeme umět radovat ze všeho, co se podaří připravit a zrealizovat a co je prospěšné pro dobrý život všech v našem městě.


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala