Přejít na titulní stránku

Zdravotnictví není popelkou...

Máme radost, že i v době zdravotnických reforem se v uplynulých letech městu podařilo vybojovat pěti milionovou dotaci od Ministerstva zdravotnictví na rekonstrukci našeho zdravotního střediska, které bylo díky ní zatepleno, byla zrekonstuována střecha, osazena nová okna či zateplena fasáda. Dále byl do střediska jako topné médium zaveden plyn (místo akumulaček) a došlo i k částečně rekonstrukci čekáren.

V roce 2013 byl vybudován nový výtah, do kterého se vejde i elektrický invalidní vozík. V roce letošním byly rekonstruovány záchody pro veřejnost ve II.NP a vybudován chybějící záchod pro imobilni, ve většině střediska bylo položeno také nové linoleum. Instalován je i nový navigační systém po budově. Na tato zlepšení byl částečně také využit dar od společnosti OEZ.

A že má zájem o to, jak zdravotní středisko vypadá, i veřejnost? Jednak v roce 2012 občané v anketě upozorňovali právě a stav záchodů, ale také jeden z ročníků akce "Běháme pro" byl věnován právě nákupu vozíku pro tělesně postižené na místní zdravotní středisko. Je tak potřeba si jej vážit zejména z morálního hlediska a ocenit „dobré srdce“ všech, kteří na něj v rámci této akce přispěli. Nad jeho materiálním přínosem převažuje bezpochyby lidské hledisko, že jsou lidé stále ochotni a schopni přispět na dobrou věc. Pevně věříme, že se stále budeme umět radovat ze všeho, co se podaří připravit a zrealizovat a co je prospěšné pro dobrý život všech v našem městě.


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala