Přejít na titulní stránku

Kontaktujte nás

Petr Fiala, Hausenská 864, 561 51 Letohrad,
tel.: 603 154 059 e-mail: petr.fiala@letohrad.eu

Martin Hatka, Náměstí Svobody 334, 561 51 Letohrad,
e-mail: martin.hatka@letohrad.eu


Iva Janoušková, Jablonská 270, 561 51 Letohrad,
e-mail: iva.janouskova@letohrad.eu

Ing. Stanislav Beneš, Václavské náměstí 53, 561 51 Letohrad,
e-mail: stanislav.benes@letohrad.eu


Skácelíková Pavla Mgr., tel.: 604 217 821, e-mail: skac@seznam.cz
Ehrenbergerová Marta Bc., tel.: 733 486 980, e-mail: marta.ehrenbergerova@letohrad.eu
Doskočil Bohumil, tel.: 604 166 620, e-mail: bohumil.doskocil@letohrad.eu
Černohous Pavel, tel.: 602 123 014, e-mail: pavel.cernohous@letohrad.eu
Hrubý Jaromír, tel.: 605 582 626, e-mail: jaromir.hruby@letohrad.eu
Kotlářová Hana Mgr., tel.: 736 764 393, e-mail: hana.kotlarova@letohrad.eu
Hlavsová Jana JUDr., e-mail: jana.hlavsova@letohrad.eu

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala