Přejít na titulní stránku

Kontaktujte nás

Předseda SPL: Petr Fiala, Hausenská 864, 561 51 Letohrad,
tel.: 603 154 059 e-mail: predseda@letohradsko.cz


Místopředseda SPL: Martin Hatka, Náměstí Svobody 334, 561 51 Letohrad,
e-mail: mistopredseda@letohradsko.cz


Jednatel SPL: Iva Janoušková, Jablonská 270, 561 51 Letohrad,
e-mail: jednatel@letohradsko.cz


Hospodář SPL: Ivan Kurtev, Jana Masaryka 1357, 500 0812 Hradec Králové,
e-mail: hospodar@letohradsko.cz


Člen výboru SPL: Ing. Stanislav Beneš, Václavské náměstí 53, 561 51 Letohrad,
e-mail: spl.vybor@letohradsko.cz


Poštovní adresa SPL: Jablonská 270, 561 51 Letohrad
www.letohradsko.cz , spl@letohradsko.cz

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala