Přejít na titulní stránku

Kontaktujte nás

Předseda SPL: Petr Fiala, Hausenská 864, 561 51 Letohrad,
tel.: 603 154 059 e-mail: predseda@letohradsko.cz


Místopředseda SPL: Martin Hatka, Náměstí Svobody 334, 561 51 Letohrad,
e-mail: mistopredseda@letohradsko.cz


Jednatel SPL: Iva Janoušková, Jablonská 270, 561 51 Letohrad,
e-mail: jednatel@letohradsko.cz


Hospodář SPL: Ivan Kurtev, Prašingerova 95/4Jana Masaryka 1357, 500 0812 Hradec Králové,
e-mail: hospodar@letohradsko.cz


Člen výboru SPL: Ing. Stanislav Beneš, Václavské náměstí 53, 561 51 Letohrad,
e-mail: spl.vybor@letohradsko.cz


Poštovní adresa SPL: Jablonská 270, 561 51 Letohrad
www.letohradsko.cz , spl@letohradsko.cz

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala