Přejít na titulní stránku

SPL a NPL - jediné nazávislé kandidátky

Jako jediní jsme, tak jako před každými komunálními volbami, sbírali podpisy od spoluobčanů pod petiční archy pro možnost kandidovat, jako jediní jsme sdružení nezávislých kandidátů a nezastřešujeme se žádnou politickou stranou. Možná si kladete otázku proč předkládáme vlastně 2 kandidátky se společným volebním programem. Není to nic nového, takhle transparentně se společně ucházíme o přízeň již ve třetích komunálních volbách.

Sdružení pro Letohradsko je aktivní od roku 2002, poprvé výrazněji uspělo ve volbách v roce 2006. Po 4 letech práce, setkávání s občany na besedách získalo povědomí o tom, jaké jsou potřeby občanů a hlavní priority v jednotlivých místních částech a především  získalo důvěru voličů v podobě 9 mandátů z 21 možných. Tehdy jsme si poprvé vyzkoušeli, jak je to obtížné nezklamat vloženou důvěrů a plnit před volbami vyřčené.

Sdružení pro Letohradsko se rozrůstalo o nové členy a příznivce, lidi ochotné přiložit ruce k dílu, přinášející nové podněty a nápady. Ve volbách v roce 2010 jsme  z nich tedy postavili dceřinou kandidátku s podobným názvem Nezávislí pro Letohradsko.  Společně jsme v povolební koalici získali součtem 15 mandátů z 21 možných, což se opakovalo i v roce 2014.
 
Podobný název, shodné cíle,  shodný volební program a také hromada společné práce. Můžeme si tak dovolit transparentně deklarovat povolební koalici. A Vy spoluobčané si tak můžete být jistí, že Váš hlas daný našim uskupením nezapadne. Navíc máte možnost vybrat si své zastupitele hned ze 42 kandidátů, a nikdo z nich není na kandidátce jen do počtu, protože na našich setkáních se zapojují všichni se svou troškou do mlýna i po utichnutí volebních kampaní, celé volební období. A následně pracují v komisích a výborech.

Děkujeme, že půjdete k volebním urnám a těm, kteří se rozhodnou volit kandidátku Sdružení pro Letohradsko, Nezávislí pro Letohradsko, nebo dají důvěru našim jednotlivým kandidátům, děkujeme obzvláště.


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala