Přejít na titulní stránku

Kandidátka č.4 - NPL

Čtyřleté volební období se pomalu chýlí ke konci a v pátek 5. a v sobotu 6. října nás opět čekají volby do městského zastupitelstva. Naše volební uskupení Nezávislí pro Letohradsko se rozhodlo, že bude znovu usilovat o Vaši přízeň, o Vaše voličské hlasy. Pracovat pro veřejné blaho je práce zajímavá a bohulibá, někdy však také dosti náročná, neboť, jak sami jistě víte, nikdy se nedokážete zavděčit všem lidem, co člověk, to jiný názor. Přesto však chceme pokračovat v započaté práci a společně se Sdružením pro Letohradsko usilovat o to, aby se naše město i nadále zdárně rozvíjelo. Přestože jsme pro letošní volby maličko obměnili naši kandidátní listinu, stavíme znovu na ochotných a spolehlivých lidech, kteří jsou připraveni pracovat pro Vás všechny.

Některé naše kandidáty budete určitě znát osobně, některé třeba jen od vidění. Hodně lidí ze sdružení Nezávislí pro Letohradsko má trvalý pobyt na Orlici nebo na Kunčicích. Neznamená to však, že by nám nezáleželo na rozvoji celého města. To nakonec dokládají výsledky naší práce, kterou jsme realizovali společně se Sdružením pro Letohradsko v tomto končícím volebním období. Dva naši zástupci pracovali jako členové městského zastupitelstva, další se zapojili se svou aktivitou v komisích a výborech. Velký kus práce jsme také odvedli v osadních výborech našeho města. Slibujeme Vám, že pokud nám dáte svůj hlas, rozhodně nebudete zklamáni. Jsme připraveni i nadále činit vše co bude v našich silách pro další rozvoj našeho krásného malebného města.
 
Přejeme Vám dobrou volbu, aby Váš hlas nezapadl a pomohl k dalšímu zlepšení života u nás v Letohradu. Děkujeme, že půjdete k volebním urnám a těm, kteří se rozhodnou volit naši kandidátku Nezávislí pro Letohradsko, nebo naši koaliční a mateřskou kandidátku Sdružení pro Letohradsko děkujeme
dvojnásob.

Jiří Chalupník
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala