Přejít na titulní stránku

Kandidátka č.1 - SPL

Letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se jako Sdružení pro Letohradsko (SPL), z toho 8 let společně s Nezávislými pro Letohradsko (NPL), snažíme posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne. Stane se, tak jako v běžném životě, že se něco podaří naplnit zcela, něco třeba jen částečně. Ne jinak tomu je v životě města. Na dobré si zvykáme lehce a na předchozí neutěšený stav se lehčeji zapomíná. Naopak tomu je, když se třeba nějaká záležitost nepodaří až tak, jak bychom si přáli. Ovšem s klidným svědomím mohu konstatovat, že těch pozitivních věcí je naprostá většina.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Svá slova se snažím dodržovat, to platí i o tom, že zůstávám a nikam neutíkám. Výraz „politika“ nemám na úrovni města rád. Tady to má být o práci a spolupráci. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí. 

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. I proto jsme opět připravili podrobný program, který v případě, že nám ve volbách dáte důvěru, budeme plnit a za čtyři roky ho s vámi bilancovat. Abychom jej mohli uskutečnit, potřebujeme Vaši podporu u voleb. Abych se já mohl s plným nasazením snažit potřebné záležitosti nadále prosazovat, potřebuji nejen osobní podporu, ale  zejména podporu našeho celého uskupení SPL (kandi-dátní listina č. 1). Starosta bez většinové podpory svých spolukandidátů v zastupitelstvu totiž nedokáže prosadit téměř nic. Naši kandi-dátní listinu naleznete na následující straně.

Jedničku nám vylosovali, nemyslíme si, že jsme jedničky či máme patent na rozum, ale co děláme, děláme s rozvahou a plným nasazením! Dáváte-li přednost výběru kandidátů a chcete nás podpořit, k dispozici máte i naše kolegy z koaliční kandidátky NPL (č.4). Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala