Přejít na titulní stránku

Kultura a cestovní ruch

Významnou podporu věnujeme oblasti kultury a regeneraci památek. Naším cílem je soustavné vytváření vhodných podmínek pro cestovní ruch a zájem turistů o naše město. Hlavní investicí v této oblasti bude rekonstrukce domu kultury, koupaliště a úpravy v zámeckém parku.

DŮM KULTURY – téměř 4 desítky let stará budova již nutně potřebuje investici. Naší snahou bude zabezpečit dotace z Evropských fondů.

a) varianta rekonstrukce bez dotace - rekonstrukce velkého (divadelního) sálu na multifunkční sál, menší 3D kino, rekonstrukce elektro a vzduchotechniky, celkové zateplení budovy s výměnou výplní otvorů a obnovou střešního a obvodového pláště budovy

b) varianta rekonstrukce s dotací -  komplexní rekonstrukce Domu kultury na moderní kulturní zařízení

KOUPALIŠTĚ – postupná rekonstrukce areálu se zachováním 50 m plavání ve velkém bazénu. Na rekonstrukce koupališť nebudou dotační programy.

2015 – rekonstrukce s obnovením dětského bazénu 10 m x 6 m s přihříváním vody, v letech 2016-2018 rekonstrukce sociálních zařízení a šaten, nové atraktivity pro volnočasové vyžití, rekonstrukce pochozích ploch v areálu, revitalizace zeleně a nezbytné opravy velkého 50 m bazénu

ZÁMECKÝ PARK

varianta bez dotace -  rekonstrukce cest v parku, využití bývalého zahradnictví k novým aktivitám – posilovací stroje pro veřejnost, environmentální výchova dětí; rekonstrukce parkových zdí s využitím financování z programu Ministerstva kultury.

varianta s dotací -   vše výše uvedené  a navíc  revitalizace zeleně v parku, rekonstrukce budovy bývalé Oranžérie, oddechová zóna v bývalém zahradnictví.

 

OSTATNÍ PODPORA

Zajistíme pokračování trvaloé finanční podpor kulturních aktivit prostřednictvím financování provozu Kulturního centra,  finanční podporu sportovních a ostatních volnočasových aktivit prostřednictvím Fondu volnočasových aktivit.

Budeme pokračovat v péči o historické centrum města a naplňování programu regenerace městské památkové zóny s efektem na turistický ruch, podpoříme rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku a navazujících přírodních zajímavostí a ploch

Zajistíme pokračování tradičních akcí města – Kopečková pouť, Mezinárodní hudební festival, Setkání klubů autorů literatury faktu, Letohrátky, Běháme pro, Rozsvěcení vánočního stromu, setkávání důchodců.


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala