Přejít na titulní stránku

Můj volební hlas patří SPL!

Úspěchy Ondřeje Moravce na Zimních olympijských hrách v Soči, máme ještě všichni před očima a těžko by se hledal Letohraďák, který by nebyl na úspěchy letohradských olympioniků hrdý. A důvodů je mnohem více. Ondra totiž pomáhá aktivně svými názory v diskuzi o tom, co a hlavně jak by se dalo v Letohradě vylepšit....

„Letohrad se za poslední roky viditelně proměňuje k lepšímu, je to místo, kde chci žít. Líbí se mi, že si SPL nehraje na svém písečku, ale spolupracuje s ostatními stranami. Tedy nejen se svými Nezávislými pro Letohrad, ale i se zástupci ostatních volebních stran. Je zřejmé, že SPL chce vylepšit co se dá a práce je za nimi vidět.“


Ondra se rozhodl již před časem kandidovat v nejbližších komunálních volbách s SPL a začít pracovat pro město tak říkajíc oficiálně. Úspěch na olympijských hrách mu ale některé plány změnil. Kariéra profesionálního sportovce je časově náročná a nyní volného času ještě ubude. Při případném zvolení do zastupitelstva by se nakonec zřejmě musel vzdát z časových důvodů mandátu.

“Chtěl jsem za SPL kandidovat, byl jsem domluven již dávno s Petrem Fialou, že v těchto volbách je chci svojí účastí na kandidátní listině podpořit. Velmi si vážím Petra za to, že mi otevřeně vysvětlil úskalí účasti ve volbách, která jsem si vůbec neuvědomil. Nechtěl bych zklamat voliče, kteří by mi dali svůj hlas, a také bych opravdu nerad SPL vystavil neoprávněné kritice, že mne vzali na kandidátku pouze kvůli volebním hlasům, a já poté z časových důvodů musel odstoupit.“

Ondra se tedy své kandidatury vzdává a věří, že je to to nejsprávnější rozhodnutí. Otevřeně ale Sdružení pro Letohradsko podporuje, protože je s výsledky jeho působení ve městě spokojený.

„Zastávám názor, že když někdo něco dělá dobře, má to dělat co nejdéle! Každý má dělat to, co umí. Chci naprosto jasně a veřejně říct, že plně podporuji Sdružení pro Letohradsko, a když budu moci, rád jakkoliv pomůžu. Mám opravdu rád místo, kde žiji, a věřím, že i vy! Kandidáti SPL v čele s Petrem jsou pro mne zárukou, že se městu bude nadále dařit, jak tomu bylo přinejmenším v uplynulých letech. Můj volební hlas patří jednoznačně SPL!
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala