Přejít na titulní stránku

O cestovatelské čtvrtky je zájem ...

Od roku 2014 běží v Letohradě cyklus pořadů pro seni-ory, ale i mladší ročníky, zvaný Poznávání, setkávání a zábava. Cyklus promítání a povídání se koná každý druhý čtvrtek v měsíci, a to v lednu, únoru a březnu v restauraci Nový dvůr od patnácti hodin.

O své  zážitky z cest se dělí s ostatními zejména cestovatelé letohradští.  Virtuálně  jsme  navštívili  USA,    Austrálii, ale i Orlické hory, nebo zhlédli záběry  z na-sazení  záchranářů při povodních v Polsku. Pokud někdo z občanů má chuť se podělit o své zážitky z putování, rádi ho zařadíme do programu příštího roku. V březnu se koná tradiční jarní setkání seniorů v Domě kultury. V minulém roce byl zaplněn sál do posledního místečka. Při velmi povedeném představení Světáci v provedení divadelního souboru Kolár se diváci smáli, až se „třásl“ kulturák. Letos přivezli ochotníci z Klášterce nad Orlicí divadelní hru „Mátový, nebo s citronem?“

K celostátní akci nazvané Týden seniorů jsme se připojili již po šesté. Dovolím si říci, že se setkávání v prvním týdnu října, kdy jsou připraveny aktivity pro široký okruh občanů, stávají tradicí. V roce 2017 jsme zahájili Týden seniorů pondělní  besedou   populární novinářky Petry Procházkové nazvanou Ukrajina dnešních dnů. Jejíma očima jsme se podívali do míst, kam běžný turista nemá šanci proniknout. O den později, v úterý, připravily knihovnice v krásném prostředí knihovny trénink paměti, zájem občanů o tuto problematiku nás velmi překvapil. Knihovnu zájem inspiroval a  připravila pro zájemce kurzy trénování paměti na jaro letošního roku. Středa patřila paní učitelce Aleně Boháčové, která několik měsíců vyučovala děti v Himalájích. Týden seniorů zakončilo povídání sexuologa Radima Uzla, který zavzpomínal také na své začátky v Orlicko-ústecké nemocnici. O hudební doprovod se postaral Pepa Štross. V letošním roce se můžete mimo jiné těšit na vystoupení herce Josefa Náhlovského.
Již po čtyřiadvacáté se sešli senioři na předvánočním setkání v Orlovně na Orlici. Úvod již tradičně patřil starostovi města Petru Fialovi, který shrnul události loňského roku a přiblížil plány města na rok 2018. Úsměvy na tvářích více než sto šedesáti přítomných vykouzlily děti z Mateřské školy U Dvora vánočním příběhem s koledami. Adventní odpoledne zpříjemnil letohradský tanečník s obručemi Patrik Jandejsek a sál doslova roztančil i rozezpíval Karel Gott Revival Morava. O hosty se vzorně staraly dámy z Domu s pečovatelskou službou a města, které tradiční setkání pořádá. Již se těšíme na setkání pětadvacáté.

V minulé roce se ukutečnil v Letohradě kurz pro neformálně pečující osoby, chtěli bychom navázat a nabídnout od září pečujícím osobám pravidelné schůzky, kde budou moci načerpat nové znalosti a vyměnit si zkušenosti s ostatními.

Obnovili jsme zájezdy pro seniory, letos se podívali do polské Niemczy, kde navštívili rozkvetlé arboretum. Na podzim máme v plánu zájezd na divadelní přestavení.
Máme vizi založit klub důchodců, naše dosavadní snaha nebyla úspěšná. Věřím, že se najde někdo z řad seniorů s chutí přiložit ruku k dílu a aktivity pro seniory se podaří rozšířit.

Iva Janoušková
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala