Přejít na titulní stránku

O cestovatelské čtvrtky je zájem ...

Od roku 2014 běží v Letohradě cyklus pořadů pro seni-ory, ale i mladší ročníky, zvaný Poznávání, setkávání a zábava. Cyklus promítání a povídání se koná každý druhý čtvrtek v měsíci, a to v lednu, únoru a březnu v restauraci Nový dvůr od patnácti hodin.

O své  zážitky z cest se dělí s ostatními zejména cestovatelé letohradští.  Virtuálně  jsme  navštívili  USA,    Austrálii, ale i Orlické hory, nebo zhlédli záběry  z na-sazení  záchranářů při povodních v Polsku. Pokud někdo z občanů má chuť se podělit o své zážitky z putování, rádi ho zařadíme do programu příštího roku. V březnu se koná tradiční jarní setkání seniorů v Domě kultury. V minulém roce byl zaplněn sál do posledního místečka. Při velmi povedeném představení Světáci v provedení divadelního souboru Kolár se diváci smáli, až se „třásl“ kulturák. Letos přivezli ochotníci z Klášterce nad Orlicí divadelní hru „Mátový, nebo s citronem?“

K celostátní akci nazvané Týden seniorů jsme se připojili již po šesté. Dovolím si říci, že se setkávání v prvním týdnu října, kdy jsou připraveny aktivity pro široký okruh občanů, stávají tradicí. V roce 2017 jsme zahájili Týden seniorů pondělní  besedou   populární novinářky Petry Procházkové nazvanou Ukrajina dnešních dnů. Jejíma očima jsme se podívali do míst, kam běžný turista nemá šanci proniknout. O den později, v úterý, připravily knihovnice v krásném prostředí knihovny trénink paměti, zájem občanů o tuto problematiku nás velmi překvapil. Knihovnu zájem inspiroval a  připravila pro zájemce kurzy trénování paměti na jaro letošního roku. Středa patřila paní učitelce Aleně Boháčové, která několik měsíců vyučovala děti v Himalájích. Týden seniorů zakončilo povídání sexuologa Radima Uzla, který zavzpomínal také na své začátky v Orlicko-ústecké nemocnici. O hudební doprovod se postaral Pepa Štross. V letošním roce se můžete mimo jiné těšit na vystoupení herce Josefa Náhlovského.
Již po čtyřiadvacáté se sešli senioři na předvánočním setkání v Orlovně na Orlici. Úvod již tradičně patřil starostovi města Petru Fialovi, který shrnul události loňského roku a přiblížil plány města na rok 2018. Úsměvy na tvářích více než sto šedesáti přítomných vykouzlily děti z Mateřské školy U Dvora vánočním příběhem s koledami. Adventní odpoledne zpříjemnil letohradský tanečník s obručemi Patrik Jandejsek a sál doslova roztančil i rozezpíval Karel Gott Revival Morava. O hosty se vzorně staraly dámy z Domu s pečovatelskou službou a města, které tradiční setkání pořádá. Již se těšíme na setkání pětadvacáté.

V minulé roce se ukutečnil v Letohradě kurz pro neformálně pečující osoby, chtěli bychom navázat a nabídnout od září pečujícím osobám pravidelné schůzky, kde budou moci načerpat nové znalosti a vyměnit si zkušenosti s ostatními.

Obnovili jsme zájezdy pro seniory, letos se podívali do polské Niemczy, kde navštívili rozkvetlé arboretum. Na podzim máme v plánu zájezd na divadelní přestavení.
Máme vizi založit klub důchodců, naše dosavadní snaha nebyla úspěšná. Věřím, že se najde někdo z řad seniorů s chutí přiložit ruku k dílu a aktivity pro seniory se podaří rozšířit.

Iva Janoušková
 


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala