Přejít na titulní stránku

O domu kultury rozhodlo zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je za námi, po 14 letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury bylo konečně rozhodnuto. Ve středu 12. září zasedalo v tomto volebním období naposledy zastupitelstvo. Řešilo velké investiční záležitosti. Schválilo financování rekonstrukce velkého 50 m plaveckého bazénu, která by mohla začít již letos v říjnu, celkové náklady činí 25 mil. Kč bez DPH, z toho je více jak polovina za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat.

Po mnoha letech diskusí, studií, anket a posudků bylo rozhodnuto o osudu Domu kultury. To, že bude rekonstruován, schválili zastupitelé již květnu, nyní rozhodli 17 hlasy z 20 na jednání přítomných (z každého volebního uskupení se našel zastupitel, který tuto variantu podpořil) o variantě přesunu Základní umělecké školy do tohoto objektu. Variantě, kterou podpořili ředitelé zařízení, jichž se přímo týká (ZUŠ a KCL). Hrubé vyčíslené náklady, které bylo možno v této fázi rozpočtovat, jsou na 150 mil. Kč bez DPH. Přesná čísla budou moci být známa až po zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a provedení veřejné zakázky na zhotovitele. Úvěrový rámec na krytí této stavby byl zastupiteli schválen již v roce 2017 s tím, že osobně předpokládám, že částku nad dokáže město řešit z aktuálních rozpočtů a to bez zásadního dopadu do ostatních oblastí. Tak jako kdysi naši předchůdci museli realizovat záchranu zámku a výstavbu ČOV, tak je v současné době nutno realizovat investici do objektu Domu kultury, ve kterém platné revize skončí k 31. 12. 2019.

Jako každé rozhodnutí, i toto má a bude mít své příznivce i ty, co nesouhlasí. Osobně považuji za zásadní, že po tolika letech bylo konečně rozhodnuto a to významnou většinou členů zastupitelstva a teď bude důležité spolupracovat na projekčních pracích tak, aby Dům kultury mohl po realizaci investice dobře sloužit široké veřejnosti. Věřím, že tomu tak bude!


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Letí to jako voda. Asi by mě v roce 2006, kdy jsem se stal starostou, nenapadlo, že i v roce 2022 vás budu znovu oslovovat a po páté žádat o důvěru jak mé osobě, tak našemu uskupení kandidátů za Sdružení pro Letohradsko. Důvěru, které jsme si po celých 16 let upřímně vážili a snažili se ji nezklamat. Možná ne úplně vždy se vše zcela podařilo. Ale jak se říká „není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.  Ale vězte, že jsme každý den, a často to nebyly úplně snadné dny, mysleli na prospěch Letohradu a chtěli pro jeho občany jen to nejlepší.

To jsme připraveni činit i následující 4 roky, pokud nám dáte důvěru. Jsou započaté velmi důležité projekty, u nichž je potřebné dohlédnout na jejich úspěšnou realizaci. Především Dům kultury, školka Taušlova, pozemky pro bydlení, náměstí, tělocvična v Ústecké ulici a řada dalších. Jak jsme zvládli plnit volební program, bylo zveřejněno koncem června v našem Občasníku. Drtivá většina avizovaného se podařila uskutečnit a za to jsem upřímně rád.

Bezpochyby hodně z vás při vědomí, když souběžně kandiduji do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, přemýšlí, zda se Senát a starostování dá zvládat tak, aby práce pro město neutrpěla.  Již nyní je mnoho starostů v Senátu (například starostové měst Moravský Krumlov, Mladá Boleslav, Vejprnice, Chrastava a další) a ve svých městech dokazují, že to lze. Každopádně vždy, pokud bych se stal z vůle voličů i senátorem, by minimálně v době plnění senátorských povinností byl na radnici přítomen místostarosta. To proto, aby občan při řešení svých problémů mohl jednat přímo se zástupcem samosprávy. Chtěl bych Vás proto velmi požádat o podporu jak našeho celého uskupení v komunálních volbách, tak i moji osobní v obou kolech voleb senátních. Senátor z Letohradu by městu i regionu mohl a hlavně měl být ku prospěchu. Bylo by dobře, aby byl z naší oblasti, tedy z Podorlicka.

Upřímně děkuji všem kolegům ze samosprávy a městského úřadu, kteří pracovali na vylepšování podmínek života v našem krásném městě. Pro mě je to práce, která mne zcela naplňuje. Končící volební období bylo jiné, poznamenané pandemií a válkou na Ukrajině. Snad jsme v Letohradě svým přístupem k těmto problémům obstáli i jako samospráva. Děkuji všem aktivním členům ve spolcích v Letohradě, kteří svým přístupem pomáhají dělat Letohrad tak činorodým, jakým je. Nesmírně si jejich nezištné práce vážím.

Neztratil-li jsem za ty roky mého působení Vaši důvěru a usoudíte-li, že pozitiva převládají, budu si nesmírně vážit Vaší další podpory v komunálních i senátních volbách. Abychom mohli naplnit vyřčené cíle, prosím o podporu celé kandidátky Sdružení pro Letohradsko. Starosta, byť třeba se silným mandátem, ale bez široké podpory svého týmu v zastupitelstvu, nedokáže téměř nic. Proto vás prosím o jediný křížek u názvu našeho volebního uskupení. Letohradu se dařilo věci úspěšně realizovat, protože jsme takový silný mandát od vás měli. Prosím, volte jistotu, ať se podaří dokončit započaté. Ze zkušeností víte, že se snažíme proměňovat naše město tak, aby bylo k občanům přívětivé. Učiníme vše pro to, abychom Vás ani po další 4 roky nezklamali. Uspěju-li též ve volbách senátních, z Letohradu neuteču!

Moc si přeji, aby Letohrad byl vždy městem, ve kterém žijí spokojení občané. Ať se daří celému krásnému regionu Podorlicka!


S úctou, Petr Fiala