Přejít na titulní stránku

O domu kultury rozhodlo zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je za námi, po 14 letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury bylo konečně rozhodnuto. Ve středu 12. září zasedalo v tomto volebním období naposledy zastupitelstvo. Řešilo velké investiční záležitosti. Schválilo financování rekonstrukce velkého 50 m plaveckého bazénu, která by mohla začít již letos v říjnu, celkové náklady činí 25 mil. Kč bez DPH, z toho je více jak polovina za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat.

Po mnoha letech diskusí, studií, anket a posudků bylo rozhodnuto o osudu Domu kultury. To, že bude rekonstruován, schválili zastupitelé již květnu, nyní rozhodli 17 hlasy z 20 na jednání přítomných (z každého volebního uskupení se našel zastupitel, který tuto variantu podpořil) o variantě přesunu Základní umělecké školy do tohoto objektu. Variantě, kterou podpořili ředitelé zařízení, jichž se přímo týká (ZUŠ a KCL). Hrubé vyčíslené náklady, které bylo možno v této fázi rozpočtovat, jsou na 150 mil. Kč bez DPH. Přesná čísla budou moci být známa až po zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a provedení veřejné zakázky na zhotovitele. Úvěrový rámec na krytí této stavby byl zastupiteli schválen již v roce 2017 s tím, že osobně předpokládám, že částku nad dokáže město řešit z aktuálních rozpočtů a to bez zásadního dopadu do ostatních oblastí. Tak jako kdysi naši předchůdci museli realizovat záchranu zámku a výstavbu ČOV, tak je v současné době nutno realizovat investici do objektu Domu kultury, ve kterém platné revize skončí k 31. 12. 2019.

Jako každé rozhodnutí, i toto má a bude mít své příznivce i ty, co nesouhlasí. Osobně považuji za zásadní, že po tolika letech bylo konečně rozhodnuto a to významnou většinou členů zastupitelstva a teď bude důležité spolupracovat na projekčních pracích tak, aby Dům kultury mohl po realizaci investice dobře sloužit široké veřejnosti. Věřím, že tomu tak bude!


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala