Přejít na titulní stránku

Tolerance, vstřícnost, ohleduplnost.

Tolerance, vstřícnost, ohleduplnost. Lidské vlastnosti, které mi v mysli vytanuly na přelomu roku. Obecně se dá konstatovat, že platí v každém lidském počínání. Také na příkladě našeho města je lze ukázat na mnoho a mnoha příkladech. Třeba když intenzivně sněží, nelze mít vše hned prohrnuté a my s tím musíme počítat a přizpůsobit se tomu, to samé platí o ledovce....

Nebo když jsou někde sportovní, kulturní či společenské akce, ať již pravidelné či nepravidelné, s větším počtem účastníků, kteří přijedou auty. Tolerance by měla přijít ze všech stran. Od těch co se akce neúčastní, strpět dočasné omezení, od účastníků mít snahu v maximální míře nezavdat příčinu možným kolizním situacím. V Letohradě nemáme široké silnice, natož místní komunikace. Víme, že i na nich se parkuje. Prosím, parkujme tak, ať není zamezen výhled do křižovatek, neparkujme v nepřehledných úsecích, například na horizontu. Nezavdávejme příčiny zbytečné kritice či hůře možné újmě na zdraví. Je to v zájmu nás všech. Dalším příkladem mohou být oslavy příchodu Nového roku, kdy se s ohňostroji a petardami automaticky počítá. Méně již ale rozumím bouchání petard po celý týden mezi svátky, což se mi zdá zbytečné a neohleduplné. Určitě by se dala vyjmenovat celá řada dalších příkladů, ve kterých je dobře mnou v úvodu zmiňované vlastnosti alespoň v rozumné míře uplatnit.

Přeji nám všem vzájemnou toleranci, vstřícnost a ohleduplnost.

Petr Fiala


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala