Přejít na titulní stránku

Tolerance, vstřícnost, ohleduplnost.

Tolerance, vstřícnost, ohleduplnost. Lidské vlastnosti, které mi v mysli vytanuly na přelomu roku. Obecně se dá konstatovat, že platí v každém lidském počínání. Také na příkladě našeho města je lze ukázat na mnoho a mnoha příkladech. Třeba když intenzivně sněží, nelze mít vše hned prohrnuté a my s tím musíme počítat a přizpůsobit se tomu, to samé platí o ledovce....

Nebo když jsou někde sportovní, kulturní či společenské akce, ať již pravidelné či nepravidelné, s větším počtem účastníků, kteří přijedou auty. Tolerance by měla přijít ze všech stran. Od těch co se akce neúčastní, strpět dočasné omezení, od účastníků mít snahu v maximální míře nezavdat příčinu možným kolizním situacím. V Letohradě nemáme široké silnice, natož místní komunikace. Víme, že i na nich se parkuje. Prosím, parkujme tak, ať není zamezen výhled do křižovatek, neparkujme v nepřehledných úsecích, například na horizontu. Nezavdávejme příčiny zbytečné kritice či hůře možné újmě na zdraví. Je to v zájmu nás všech. Dalším příkladem mohou být oslavy příchodu Nového roku, kdy se s ohňostroji a petardami automaticky počítá. Méně již ale rozumím bouchání petard po celý týden mezi svátky, což se mi zdá zbytečné a neohleduplné. Určitě by se dala vyjmenovat celá řada dalších příkladů, ve kterých je dobře mnou v úvodu zmiňované vlastnosti alespoň v rozumné míře uplatnit.

Přeji nám všem vzájemnou toleranci, vstřícnost a ohleduplnost.

Petr Fiala


Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala