Přejít na titulní stránku

Reakce na články


K pohledu z „druhé strany stolu“....

Zvykl jsem si již na rétoriku pana zastupitele Kubelky. Vidím, že si budu muset zvykat, ač na to nejsem úplně připraven, na stejnou rétoriku paní zastupitelky Skalické. To mě upřímně mrzí. Redakční radou jsem byl vyzván k reakci na článek ODS a KDU-ČSL z „druhé strany stolu“, dovolím si pouze faktické připomínky a připojím i prosbu...

Odpověď na článek Ing. Skalického

Kdo mne zná ten ví, že nemám ráda hašteření a dohady. Ke článkům, které měli občané možnost si přečíst v letohradském zpravodaji, jsem se nevyjadřovala, protože si myslím, že takto se volební kampaň v komunální politice dělat nemá. Sdružení pro Letohradsko, jehož jsem členem, se vždy snaží vést pozitivní kampaň. Máme vize, aby se v Letohradě žilo lépe, a ty se snažíme naplňovat. Je téměř jisté, že v Čechách se stává pravidlem před volbami a je jedno, zda se jedná o komunální či parlamentní, že se objevuje pomluva, vlastní pravda, pokud nechci říkat přímo lež.

Kam míříš milý Dane?

Tak touto otázkou se již zabývám delší dobu a odpovědi, které mě napadají , jsou poněkud smutnějšího rázu. Nejvíce mě zaráží ta skutečnost, že pokud jsou uskupení SPL a NPL takovými zlotřilci jak ve svých projevech naznačuješ, tak proč jsi celou dobu s nimi byl v koalici. Proč jsi tvrdě nebouchl do stolu a neřekl jsi , že s tímto partnerem končíš. Pak bych byl ochoten uznat, že svým názorům opravdu věříš a bojuješ za ně.

Několik postřehů.

V poslední době můžeme v našem zpravodaji číst některé příspěvky kritizující různá rozhodnutí vedení města. Jsou to rozhodnutí, která učinilo městské zastupitelstvo nebo rada města, tedy rozhodnutí kolektivních orgánů. Každý může mít na různé věci různý názor, ale je třeba respektovat rozhodnutí většiny.

Záměrně překrucovaná fakta

Jelikož před uzávěrkou tohoto čísla předal redakci LZ svoji polemiku k předchozím textům pan Václav Syrovátka, kde mne obviňuje ze „záměrně překrucovaných faktů“ a očekává, že na odpověď si bude muset čtenář počkat měsíc, tak tímto sděluji, že nehodlám přispívat k zaplevelení časopisu nekonečnou polemikou nad neuzavřenými věcmi.

Utajené informace

Podle několika posledních článků v Letohradském zpravodaji by se jeden mohl domnívat, že před občany jsou utajovány některé informace. Jaké jsou však možnosti občanů získat informace o chodu města, ve kterém žije a kde zastupitelé hospodaří s veřejnými prostředky? O všem důležitém rozhoduje zastupitelstvo města, schvaluje dlouhodobé dokumenty,rozpočtové výhledy a roční rozpočty i závěrečné účty.

K článku Daniela Kubelky zveřejněného v LZ 08/14

Do posledních čísel zpravodaje se vloudilo něco, co dříve neznal. Každý má nepochybně právo na svůj názor, ale to co je prezentováno má být faktické a čísla správná. Obzvláště bych to čekal od dlouholetého zastupitele. Domnívám se, že obdobné příspěvky i odpovědi na ně čtenáře obtěžují, nicméně nechat zkreslené informace bez upřesnění nemohu, omlouvám se.

Vyjádření k příspěvku pana Davida Zientka

Byl jsem požádán redaktorem orlicky.net o vyjádření k příspěvku místopředsedy MS ODS pana Davida Zientka, ve kterém kritizuje udělení jednorázové slevy z nájemného provozovatelům Kopečkové poutě v Letohradě. Mé vyjádření poskytuji k základu článku, tedy k poskytnutí jednorázové slevy radou města na nájmu provozovatelům Kopečkové poutě, ostatní obecné záležitosti nekomentuji.

Odpověď na otevřený dopis Daniela Kubelky

V předešlém čísle Letohradského zpravodaje byl zveřejněn otevřený dopis člena zastupitelstva města za ODS kolegy Dana Kubelky, který byl předán redakční radě při uzávěrce a na který tedy nebylo možné reagovat jinak, než v aktuálním čísle....

Jak to opravdu je...

Náš koaliční partner, zastupitel Daniel Kubelka (ODS) se článkem opět vrací k přenosům ze zastupitelstva a zapojuje mediálně oblíbené heslo transparentnost. Že znovu viní starostu, SPL a NPL již nepřekvapí, že proti přenosům hlasovali i všichni 3 zastupitelé KDU-ČSL, opomíjí....

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala