Přejít na titulní stránku

Úvod

<<Strana 3/5 >>

Můj volební hlas patří SPL!

Úspěchy Ondřeje Moravce na Zimních olympijských hrách v Soči, máme ještě všichni před očima a těžko by se hledal Letohraďák, který by nebyl na úspěchy letohradských olympioniků hrdý. A důvodů je mnohem více. Ondra totiž pomáhá aktivně svými názory v diskuzi o tom, co a hlavně jak by se dalo v Letohradě vylepšit....

Občasník říjen 2014

Vážení spoluobčané,tak jak tomu v rámci dřívějšího slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, přichází vám další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle představujeme kandinátku Sdružení pro Letohradsko a Nezávislí pro Letohradsko se společným volebním programem, obsahující tradičně konkrétní plán vycházející z aktuálních potřeb města a především z výsledků ankety mezi Letohradskými občany.

Kultura a cestovní ruch

Významnou podporu věnujeme oblasti kultury a regeneraci památek. Naším cílem je soustavné vytváření vhodných podmínek pro cestovní ruch a zájem turistů o naše město. Hlavní investicí v této oblasti bude rekonstrukce domu kultury, koupaliště a úpravy v zámeckém parku.

Pozvánka na besedu

Sdružení pro Letohradsko spolu s Nezávislými pro Letohradsko zvou na setkání s kandidáty. Podrobněji představíme volební program, i postup jakým hodláme jeho splnění dosáhnout. Přijďte ve čtvrtek 2.října v 18 hodin do Domu kultury.

PROJEKT BEZPEČNÉ MĚSTO

BEZPEČNÉ MĚSTO - chodníky, místní komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezky, kamery, WIFI, venkovní posilovací stroje. Rozšíření dětských hřišť a nové venkovní posilovací stroje pro všechny generace v oblasti s vysokou koncentrací občanů. Zřízení WIFI přístupových bodů na Václavském náměstí a u vlakového a autobusového nádraží.

Kandidáti SPL 2014

Představujeme naši kandidátku. Jsme nadále připraveni pro další rozvoj všech částí našeho krásného města činit maximum. Dáte-li Sdružení pro Letohradsko Váš hlas, budeme pokračovat v započaté práci a připravených projektech. Věříme, že nepodlehnete různým nepravdám a že se rozhodnete podle svých zkušeností. Nebudeme konkurenty napadat, do komunální sféry to podle nás rozhodně nepatří!

Kandidáti NPL 2014

Vážení spoluobčané. Čtyři roky utekly jako voda a před námi je opět konání komunálních voleb. Sdružení NEZÁVISLÍ PRO LETOHRADSKO je znovu tady, aby se po boku Sdružení pro Letohradsko,ucházelo o Vaši přízeň. Je mezi námi řada kandidátů, kteří v právě končícím volebním období v orgánech místní samosprávy již pracovali, máme mezi sebou však i tváře nové. Jedno máme společné, nikomu z nás není rozhodně lhostejné, jak budeme v Letohradě žít, kterým směrem se bude naše město ubírat v budoucnu.

Neslibovali jsme ale pracovali...

Je potěšitelné, že zásadní z deklarovaného v našem volebním programu v roce 2010 nebylo pouhými sliby, ale věcmi, které se realizovaly. Mohlo se to podařit díky dobré spolupráci se všemi radními a zastupiteli. To nakonec můžete sami bez ovlivňování kýmkoli posoudit.Ze zásadních záležitostí to jsou zejména zateplení obou velkých komplexů základních škol a nová kanalizace na Kunčicích. Pozadu nezůstaly ani místní komunikace, rekonstruované a nové chodníky, několik realizovaných etap rekonstrukce ploch největšího sídliště U Dvora s novým dětským hřištěm.

Mateřská škola U Dvora po rekonstrukci

Prvního záři se vrátily děti do Mateřské školy U Dvora, největší školky města. Zhotovitelská firma Marhold dodržela smluvní vztah a předala dílo včas, zahájeno bylo počátkem měsíce června.

Rakce na články

Vážení spoluobčané, tak jak tomu v rámci dřívějšího, slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, pomocí Občasníku Sdružení pro Letohradsko, přicházíme i s dalšími informacemi a stanovisky, které si nutně vyžádalo předvolební dění. Praktiky některých volebních uskupení jsou poněkud zvláštní.

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

cítíme částečný dluh v informacích k tématu, které již několik měsíců „hýbe“ Letohradem. Je jím Dům kultury, ke kterému Vám v uplynulých týdnech do domovních schránek přišly nesouhlasné informa­ce od skupiny šesti zastupitelů, která připravené řešení odmítá. Je mi jas­né, že si řada z Vás po jejich přečtení položila otázku, co že se to vlastně děje, co to ten starosta Fiala a lidé kolem něho prosazují?

A to přesto, že jsme projekt veřejně představili. Věřím, že si nikdo z Vás po těch le­tech, kdy jsme postupně rekonstruo­vali mnoho veřejných objektů ve měs­tě (namátkou městský úřad, areály základních škol, zdravotní středisko, MŠ U Dvora apod.) a budovaly se či opravovaly (například nové autobu­sové nádraží, skatepark, sběrný dvůr, zámecké a parkové zdi, řada komu­nikací, chodníků včetně těch nových) nemyslí, že bychom chtěli Letohradu uškodit. Kulturní dům je jednoduše na řadě, bourat ho nechceme, nechceme ani zahodit již uhrazených 10 mil. Kč za připravenou realizační projektovou dokumentaci. Chceme jej za dva roky vrátit k životu. Naše řešení, které přinese obnovu objektu pro kvalitní kulturu, nové bezpečné a bezbariéro­vé prostory pro ZUŠ, která bude mít všechny obory pod jednou střechou a navíc vyřeší prostory zámku pro rozšíření knihovny a důstojné zámec­ké sbírky, je sice oproti řešení navrho­vanému opozicí ročně na splátkách o necelé tři miliony dražší (ale i to je diskutabilní, pokud by v budoucnu opravdu řešili i ZUŠ a další), ale při­nese celkový pozitivní efekt do života města, a to hned.

Protože Vám bylo podsouváno, že nás Váš názor nezajímá, což není pravda (vzpomeňte na námi činěné ankety v uplynulém období), rozhodli jsme se souhlasit s vypsáním referen­da, ovšem s otázkou, která je podlo­žená reálným projektem, který je při­pravený. V tomto našem materiálu se Vám jej pokusíme stručně představit, jakými postupnými kroky se k řešení dospělo, pokusíme se popsat ekono­miku projektu, finance města a další. Chceme Vám poskytnout maximum informací, abyste se mohli sami zod­povědně rozhodnout.


S úctou, Petr Fiala