Přejít na titulní stránku

Úvod

<<Strana 3/5 >>

Občasník říjen 2014

Vážení spoluobčané,tak jak tomu v rámci dřívějšího slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, přichází vám další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle představujeme kandinátku Sdružení pro Letohradsko a Nezávislí pro Letohradsko se společným volebním programem, obsahující tradičně konkrétní plán vycházející z aktuálních potřeb města a především z výsledků ankety mezi Letohradskými občany.

Kultura a cestovní ruch

Významnou podporu věnujeme oblasti kultury a regeneraci památek. Naším cílem je soustavné vytváření vhodných podmínek pro cestovní ruch a zájem turistů o naše město. Hlavní investicí v této oblasti bude rekonstrukce domu kultury, koupaliště a úpravy v zámeckém parku.

Pozvánka na besedu

Sdružení pro Letohradsko spolu s Nezávislými pro Letohradsko zvou na setkání s kandidáty. Podrobněji představíme volební program, i postup jakým hodláme jeho splnění dosáhnout. Přijďte ve čtvrtek 2.října v 18 hodin do Domu kultury.

PROJEKT BEZPEČNÉ MĚSTO

BEZPEČNÉ MĚSTO - chodníky, místní komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezky, kamery, WIFI, venkovní posilovací stroje. Rozšíření dětských hřišť a nové venkovní posilovací stroje pro všechny generace v oblasti s vysokou koncentrací občanů. Zřízení WIFI přístupových bodů na Václavském náměstí a u vlakového a autobusového nádraží.

Kandidáti SPL 2014

Představujeme naši kandidátku. Jsme nadále připraveni pro další rozvoj všech částí našeho krásného města činit maximum. Dáte-li Sdružení pro Letohradsko Váš hlas, budeme pokračovat v započaté práci a připravených projektech. Věříme, že nepodlehnete různým nepravdám a že se rozhodnete podle svých zkušeností. Nebudeme konkurenty napadat, do komunální sféry to podle nás rozhodně nepatří!

Kandidáti NPL 2014

Vážení spoluobčané. Čtyři roky utekly jako voda a před námi je opět konání komunálních voleb. Sdružení NEZÁVISLÍ PRO LETOHRADSKO je znovu tady, aby se po boku Sdružení pro Letohradsko,ucházelo o Vaši přízeň. Je mezi námi řada kandidátů, kteří v právě končícím volebním období v orgánech místní samosprávy již pracovali, máme mezi sebou však i tváře nové. Jedno máme společné, nikomu z nás není rozhodně lhostejné, jak budeme v Letohradě žít, kterým směrem se bude naše město ubírat v budoucnu.

Neslibovali jsme ale pracovali...

Je potěšitelné, že zásadní z deklarovaného v našem volebním programu v roce 2010 nebylo pouhými sliby, ale věcmi, které se realizovaly. Mohlo se to podařit díky dobré spolupráci se všemi radními a zastupiteli. To nakonec můžete sami bez ovlivňování kýmkoli posoudit.Ze zásadních záležitostí to jsou zejména zateplení obou velkých komplexů základních škol a nová kanalizace na Kunčicích. Pozadu nezůstaly ani místní komunikace, rekonstruované a nové chodníky, několik realizovaných etap rekonstrukce ploch největšího sídliště U Dvora s novým dětským hřištěm.

Mateřská škola U Dvora po rekonstrukci

Prvního záři se vrátily děti do Mateřské školy U Dvora, největší školky města. Zhotovitelská firma Marhold dodržela smluvní vztah a předala dílo včas, zahájeno bylo počátkem měsíce června.

Rakce na články

Vážení spoluobčané, tak jak tomu v rámci dřívějšího, slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, pomocí Občasníku Sdružení pro Letohradsko, přicházíme i s dalšími informacemi a stanovisky, které si nutně vyžádalo předvolební dění. Praktiky některých volebních uskupení jsou poněkud zvláštní.

AKCE SPOLEČNĚ PRO REGION PŘINESLA VÝSLEDKY

Když v lednu 2014 byly za přítomnosti zástupců významných regionálních zaměstnavatelů (OEZ Letohrad, Bravo Jablonné n. O., Forez Ostrov u Lanškrouna, Rieter Ústí nad Orlicí, Bühler Žamberk a ZEZ Žamberk) letohradské radnici představeny konkrétní kroky podpory učňovského vzdělání v Letohradě, s napětím se očekávalo, jak se tato skutečnost projeví na počtu přihlášených. Výsledek předčil očekávání!

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala