Přejít na titulní stránku

Úvod

<<Strana 2/3 >>

PROJEKT BEZPEČNÉ MĚSTO

BEZPEČNÉ MĚSTO - chodníky, místní komunikace, veřejné osvětlení, cyklostezky, kamery, WIFI, venkovní posilovací stroje. Rozšíření dětských hřišť a nové venkovní posilovací stroje pro všechny generace v oblasti s vysokou koncentrací občanů. Zřízení WIFI přístupových bodů na Václavském náměstí a u vlakového a autobusového nádraží.

Kandidáti SPL 2014

Představujeme naši kandidátku. Jsme nadále připraveni pro další rozvoj všech částí našeho krásného města činit maximum. Dáte-li Sdružení pro Letohradsko Váš hlas, budeme pokračovat v započaté práci a připravených projektech. Věříme, že nepodlehnete různým nepravdám a že se rozhodnete podle svých zkušeností. Nebudeme konkurenty napadat, do komunální sféry to podle nás rozhodně nepatří!

Kandidáti NPL 2014

Vážení spoluobčané. Čtyři roky utekly jako voda a před námi je opět konání komunálních voleb. Sdružení NEZÁVISLÍ PRO LETOHRADSKO je znovu tady, aby se po boku Sdružení pro Letohradsko,ucházelo o Vaši přízeň. Je mezi námi řada kandidátů, kteří v právě končícím volebním období v orgánech místní samosprávy již pracovali, máme mezi sebou však i tváře nové. Jedno máme společné, nikomu z nás není rozhodně lhostejné, jak budeme v Letohradě žít, kterým směrem se bude naše město ubírat v budoucnu.

Neslibovali jsme ale pracovali...

Je potěšitelné, že zásadní z deklarovaného v našem volebním programu v roce 2010 nebylo pouhými sliby, ale věcmi, které se realizovaly. Mohlo se to podařit díky dobré spolupráci se všemi radními a zastupiteli. To nakonec můžete sami bez ovlivňování kýmkoli posoudit.Ze zásadních záležitostí to jsou zejména zateplení obou velkých komplexů základních škol a nová kanalizace na Kunčicích. Pozadu nezůstaly ani místní komunikace, rekonstruované a nové chodníky, několik realizovaných etap rekonstrukce ploch největšího sídliště U Dvora s novým dětským hřištěm.

Mateřská škola U Dvora po rekonstrukci

Prvního záři se vrátily děti do Mateřské školy U Dvora, největší školky města. Zhotovitelská firma Marhold dodržela smluvní vztah a předala dílo včas, zahájeno bylo počátkem měsíce června.

Rakce na články

Vážení spoluobčané, tak jak tomu v rámci dřívějšího, slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, pomocí Občasníku Sdružení pro Letohradsko, přicházíme i s dalšími informacemi a stanovisky, které si nutně vyžádalo předvolební dění. Praktiky některých volebních uskupení jsou poněkud zvláštní.

AKCE SPOLEČNĚ PRO REGION PŘINESLA VÝSLEDKY

Když v lednu 2014 byly za přítomnosti zástupců významných regionálních zaměstnavatelů (OEZ Letohrad, Bravo Jablonné n. O., Forez Ostrov u Lanškrouna, Rieter Ústí nad Orlicí, Bühler Žamberk a ZEZ Žamberk) letohradské radnici představeny konkrétní kroky podpory učňovského vzdělání v Letohradě, s napětím se očekávalo, jak se tato skutečnost projeví na počtu přihlášených. Výsledek předčil očekávání!

Jak finančně dopadly oslavy 300 let poutě?

Období kolem Kopečkové poutě provázely diskuse, zda oslavy jejího 300. výročí nejsou moc veliké, peníze zbytečně utracené, jestli je vhodný ten či onen umělec a tak dále. Řada z neznalých příprav oslav tím mohla i znejistět. Od samého počátku příprav oslav jsme chtěli, aby oslavy oslovily všechny věkové skupiny, aby nestály město víc, než přinese pouť, věnují na ně sponzoři a vybere se z dalších činností s nimi spojenými. Jsem rád, že se tomu tak beze zbytku podařilo!

300. Kopečková pouť a oslavy jsou za námi.

300. Kopečková pouť a její oslavy jsou za námi. Napsáno a řečeno bylo z mnoha stran již dost. Především ale máme být společně na co hrdí a takovou tradici nám může leckdo závidět.

PROČ JSEM HLASOVAL PRO ROZPOČET OSLAV A VÝROČÍ POŠTY

Proč jsem hlasoval pro rozpočet oslav, výročí pošty a hlavně pro rozpočet města jako celek, uvádím jako reakci na článek pana zastupitele Daniela Kubelky. Ten v úvodu článku uvádí, že poskytujeme informace často, mírně řečeno, nepřesné a zavádějící. Považuji proto za nutné na v článku některé přinejmenším nepřesnosti, vyvolávající pochybnosti, slušně zareagovat....

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

Je těžké říct jaký bude rok 2016. Každý z nás ho bude mít takový, jaký si ho udělá. Je vážně hodně věcí, týkajících se právě nás, které lze našim činěním ovlivnit. A já bych přál všem, abychom je dokázali ovlivňovat pozitivně. Určitě přijde i celá řada problémů, bylo by dobře, aby to byly problémy, které dokážeme ovlivnit a zvládnout. A mým velkým přáním je, aby se podařilo uklidnit situaci ve světě. Ať chceme či nechceme, ovlivňuje naše myšlení. Buďme na sebe v tom našem regionu dobří, používejme úsměv a uvidíte, že se vám bude vracet. A hned je člověku lépe! Přeji dobrý rok 2016 všem, prožitý ve zdraví!

 

Petr Fiala