Přejít na titulní stránku
Strana 1/5 >>

Poděkování

Vážení spoluobčané, děkujeme za vyjádřenou důvěru a možnost pro Letohrad pracovat dál. Získali jsme 12 mandátů SPL a 2 mandáty NPL. Vaší podpory si velmi vážíme!

K předvolebním dezinformacím

Překvapilo nás tvrzení na plakátech od místní ODS, kandidující pod názvem Společně. To, že pravicová strana se chytá levicových témat pro získání voličů nerozporujeme, ale jejich tvrzení o zabránění plánovaného dluhu až 300 milionů Kč nás překvapuje a mrzí.

Občasník září 2018

Vážení spoluobčané,přichází vám do schránek další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle představujeme kandinátku Sdružení pro Letohradsko a Nezávislí pro Letohradsko se společným volebním programem, obsahující tradičně konkrétní plán vycházející z aktuálních potřeb města.

Letohrad - dobrá adresa!

Představujeme investiční priority pro období do roku 2022, u nichž vycházíme zejména z výsledků veřejné ankety uskutečněné radnicí v říjnu 2016 mezi občany města, do níž se svými odpověďmi aktivně zapojilo 2 021 občanů Letohradu.

O domu kultury rozhodlo zastupitelstvo

Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je za námi, po 14 letech diskusí jak naložit dál s Domem kultury bylo konečně rozhodnuto. Ve středu 12. září zasedalo v tomto volebním období naposledy zastupitelstvo. Řešilo velké investiční záležitosti. Schválilo financování rekonstrukce velkého 50 m plaveckého bazénu, která by mohla začít již letos v říjnu, celkové náklady činí 25 mil. Kč bez DPH, z toho je více jak polovina za nutné technologie, bez kterých již veřejně přístupná koupaliště není možno provozovat.

Kandidátka č.1 - SPL

Letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se jako Sdružení pro Letohradsko (SPL), z toho 8 let společně s Nezávislými pro Letohradsko (NPL), snažíme posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne. Stane se, tak jako v běžném životě, že se něco podaří naplnit zcela, něco třeba jen částečně. Ne jinak tomu je v životě města. Na dobré si zvykáme lehce a na předchozí neutěšený stav se lehčeji zapomíná. Naopak tomu je, když se třeba nějaká záležitost nepodaří až tak, jak bychom si přáli. Ovšem s klidným svědomím mohu konstatovat, že těch pozitivních věcí je naprostá většina.

Kandidátka č.4 - NPL

Čtyřleté volební období se pomalu chýlí ke konci a v pátek 5. a v sobotu 6. října nás opět čekají volby do městského zastupitelstva. Naše volební uskupení Nezávislí pro Letohradsko se rozhodlo, že bude znovu usilovat o Vaši přízeň, o Vaše voličské hlasy. Pracovat pro veřejné blaho je práce zajímavá a bohulibá, někdy však také dosti náročná, neboť, jak sami jistě víte, nikdy se nedokážete zavděčit všem lidem, co člověk, to jiný názor. Přesto však chceme pokračovat v započaté práci a společně se Sdružením pro Letohradsko usilovat o to, aby se naše město i nadále zdárně rozvíjelo. Přestože jsme pro letošní volby maličko obměnili naši kandidátní listinu, stavíme znovu na ochotných a spolehlivých lidech, kteří jsou připraveni pracovat pro Vás všechny.

SPL a NPL - jediné nazávislé kandidátky

Jako jediní jsme, tak jako před každými komunálními volbami, sbírali podpisy od spoluobčanů pod petiční archy pro možnost kandidovat, jako jediní jsme sdružení nezávislých kandidátů a nezastřešujeme se žádnou politickou stranou. Možná si kladete otázku proč předkládáme vlastně 2 kandidátky se společným volebním programem. Není to nic nového, takhle transparentně se společně ucházíme o přízeň již ve třetích komunálních volbách.

Občasník červenec 2018

Vážení spoluobčané,tak jak tomu v rámci dřívějšího slibu co největší informovanosti spoluobčanů činíme již mnoho let, přichází vám další Občasník Sdružení pro Letohradsko. V tomto čísle předkládáme průběžné informace o plnění volebního programu a celou řadu dalších informací.

Bydlení Nad Bažantnicí

Účelem územního plánu města, který se zhotovuje na mnoho let dopředu za účasti odborníků i široké veřejnosti, je vytvoření předpokladů pro dlouhodobý rozvoj města ve všech oblastech. Po schválení zastupitelstvem města je takový dokument závazný pro každého investora, a tedy samozřejmě i zájemce o výstavbu rodinných domků. Takovou výstavbu lze tedy provádět jen v územích, která jsou k tomu územním plánem určena. Aby takto vymezená území odpovídala potřebám města musí se uplatnit vizionářský přístup, aby bylo myšleno i na cíle, kterých bude dosaženo v době, kdy už u toho nebudeme.

Petr Fiala ...

Vážení spoluobčané,

letí to jako voda, to je první, co mne napadne při psaní tohoto příspěvku. Uplynulé čtyři roky starostování opravdu uběhly snad ještě rychleji než ty předchozí. Již 12 let se Sdružení pro Letohradsko, snaží posouvat naše městečko kupředu. Nemá smysl vyjmenovávat uskutečněné, říkám si, že kdo chodí s očima otevřenýma, tak změny nepřehlédne.

Těší mne potkávat spokojené spoluobčany. Právě to je pro mne tím hnacím motorem, tou hlavní motivací. Dává mi to sílu a chuť se o přízeň vás, občanů města, ucházet opětovně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu. Tedy všem kolegyním a kolegům zastupitelům, a to i těm z řad opozice. Končící volební období bylo klidné a slušné, toho si velmi vážím. Děkuji všem spoluobčanům, kteří aktivně pracovali v komisích rady a výborech zastupitelstva. Poděkování patří pracovníkům městského úřadu, kteří na zadáních samosprávy pracovali a bez jejichž úsilí a nasazení by to nešlo. Chci též poděkovat všem spoluobčanům, kteří svojí prací ve spolcích a dalších organizacích spoluvytvářejí tak skvělé klima Letohradu, které nám mnozí z okolí závidí.  

Moc mě těší, že Letohrad je v rámci regionu považován za úspěšně se rozvíjející město. Vážím a vážíme si každého z vás, kdo máte Letohrad rádi. Přeji Vám dobrou volbu, prosím, najděte čas a přijďte k volbám. Ať již volby  dopadnou jakkoli, mějme místo, kde žijeme, rádi. LETOHRAD, to je opravdu DOBRÁ ADRESA!

S úctou, Petr Fiala